Dřevěná zvonice se dvěma zvony

Podrobnosti připravujeme

Kamenný kříž z roku 1906

Při silnici probíhající obcí poblíž budovy obecního úřadu je kamenný kříž pořízený roku 1906 nákladem manželů Zetkových. Předtím stával u školydřevěný kříž, který byl roku 1871 pro sešlost odstraněn a nahrazen na náklady obce novým křížem. Potom co i tento dřevěný kříž zchátral, věnovali manželé Zetkovi obci nynější kamenný kříž.

Pomník císaře Františka Josefa I.

Podrobnosti připravujeme

Pomník padlých partyzánů

Podrobnosti připravujeme

Kamenný pomník T. G. Masaryka

V sedle Píšková se nachází památka na T. G. Masaryka. Na protější straně mýtiny se na travnatém prostranství s okrasnými keři a mladými lipami nachází prostý kamenný pomník T. G. Masaryka.

Text na pomníku: "Prezidentu osvoboditeli dr. T. G. Masarykovi, který zde sedával v roce 1907 - 1912 jako valašský poslanec, vděční občané. 14. 9. 1946. V Poličné."

Tento prostý pomník zde nechal v roce 1950 vybudovat MNV v Poličné ke 100. výročí Masarykova narození. Komunistický režim se však odkazu Masarykova zřekl a pomníky prvního československého prezidenta byly odstraňovány. Pomníček na Píškové nicméně přečkal jak 50. léta tak i období normalizace po roce 1968.

Památník T. G. Masaryka U Lipky

Při svých pobytech ve Val. Meziříčí u MUDr. J. B. Kraicze na Žabárně poblíž Brňova podnikal T. G. Masaryk vycházky do okolí. Na tomto místě často sedával. V místě jejich schůzek, nazývaném dnes "U lipky", hajný později zasadil lípu. Poblíž tohoto stromu byl v r. 1997 odhalen asi 1,5 m vysoký pomník. Jsou u něj vysazeny dvě břízy. Před pomníkem v kameny ohrazené plošce roste kohoutek a divoké květiny.

Na pomníku je text: "U Lipky" Cíl vycházek setkávání T. G. Masaryka s Fr. Redlem 1905. Masarykova dělnická akademie Vsetín, obec Oznice, 1997.