- usnesení o prodloužení Nouzového stavu do 12. 12. 2020;

- usnesení o změně doby účinnosti ...;

- usnesení o omezení provozu škol a školských zařízení;

- usnesení o omezení škol a školských zařízení;

- usnesení o zákazu volného pohybu osob v nočních hodinách;

- usnesení o zákazu maloobchodního prodeje s výjimkami;

- usnesení o omezeném provozu veřejných orgánů;