Pořádá obecní úřad ve spolupráci s SDH Oznice a MS Dlúhá Hůra.

Na akci bude pořizována fotodokumentace, která může být využita k propagaci obce.