• Často se setkáváme s případy, kdy jsou vedle nádob odloženy odpady, které se do nádoby nevejdou nebo do nádoby vůbec nepatří. Prosíme, počkejte na jarní/podzimní úklid nebo si rozměrný/velkoobjemový odpad odvezte do sběrného dvora.
  • Set tří tašek na třídění odpadu slouží k usnadnění třídění v domácnosti, např. přímo v kuchyni. Tyto tašky nejsou jednorázové!
  • Do směsného komunálního odpadu vhazujte jen to, co do něj patří. Stále v popelnicích vídáme plasty, papír, kartony, trávu, elektroniku… :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(
  • Kontejner na bioodpad přistavený u Lipů slouží jen na trávu. Prosíme, neodkládejte dřeviny, ořezy dřevin aj.
  • Pokud není nádoba nebo kontejner označen, nic do něj nevhazujte.

DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE! MÁ TO SMYSL!