Duplicate entry '65535' for key 'PRIMARY' TISK


Náhled k tisku

Úřední deska
53/2019
Znak Obec Oznice

Obecně závazná vyhláška obce Oznice č. 1/2019


o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Oznice