Nevhazujte biologický odpad v igelitových pytlích a taškách.

Pro měnší množství bioodpadu slouží vaše zahradní kompostéry, které díky obecnímu úřadu máte možnost mít na zahradě k dispozici zdarma.