Návštěvu Mikuláše můžete očekávat od 15 hodin, a bude potřeba dodržet aktuální vládní nařízení.

Tato nabídka platí POUZE pro občany žijící v obci Oznice.

Na akci bude pořizována fotodokumentace, která může být využita k propagaci obce.