Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním  bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.